JOIN OUR MAILING LIST{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

201124 (10ml) ,  201230 (20ml) , 
201189 (10ml washers),  201295 (20ml washers)

Vetnet supply the Lumex syringes in 10ml and 20ml dosages.  This syringe is a quality syringe with replaseable washers that are also availible at Vetnet.  This syringe use a Record fix needle.

Vetnet verskaf die Lumex spuite in 10ml en 20ml mates.  Die spuite is van hoe kwaliteit en het ook vervangbare wassers wat beskikbaar is by Vetnet.  Die spuite maak gebruik van 'n Rekort naald.

Back Back to top